Binnenvaart

De binnenvaart is al jarenlang een erg efficiënte, goedkope en duurzame manier om grote transportprojecten te verwezenlijken. Idealiter gebeurt dit allemaal zonder het milieu te schaden, wat vaak niet alleen de wens is van ondernemers zelf, maar ook een dringende suggestie vanuit overheden, het bedrijfsleven en consumenten. 

In de komende jaren zal er meer nadruk worden gelegd op de duurzaamheid van waterwegen en de binnenvaart. Om goed voorbereid te zijn en klaar te zijn voor de toekomst, helpen de oplossingen van XEAMOS u om de volgende stap richting de toekomst van de binnenvaart en transport te zetten. Met onze expertise helpen we u graag de juiste oplossing te vinden.

Stage V

Sinds de jaren '90 heeft Europese wetgeving zich steeds meer gericht op het verminderen van emissies voor 'non-road mobile machinery' (niet op de weg gebruikte mobiele machines, oftewel NRMM). Waar de eerste wetgevingen zich vooral richtten op industriële hulpmachines, zal Stage V, die werd geïntroduceerd in 2014, ook regelgeving voor motoren bevatten die voornamelijk in de binnenvaart worden gebruikt. De limieten in Stage V zijn al strikter geworden en zullen in de toekomst nog verder worden ingeperkt. Dit maakt het gebruik van nabehandelingssystemen onvermijdelijk. Daarnaast hebben verschillende Europese landen ook individueel gekozen om meer striktere regels dan de Europese wetgeving na te leven. 

Passende service 

Doordat XEAMOS werkt met experts die veel ervaring in huis hebben op het gebied van het ontwerpen en passend maken van motoren, zijn we altijd voorbereid om een passende oplossing te vinden voor uw specifieke situatie. Hierbij houden we rekening met de huidige Europese wetgeving, niet alleen voor de nieuwere motoren, maar ook voor de oudere versies of voor schepen met een beperkte ruimte in de machinekamer. Tijdens en na het ontwikkelingsproces ondersteunen we u graag met betrekking tot mogelijke vragen die u heeft. Ook bieden we het benodigde onderhoud aan, waarmee u onze after treatment systemen kan gebruiken zonder verdere zorgen.